Figaro Antonio

bekroonde Qualiteit

Broodfonds in Amerongen en Leersum

WIJK BIJ DUURSTEDE/HEUVELRUG
Antonio Brakenhoff, woonachtig in Amerongen, is eigenaar van kapsalon ‘Figaro Antonio te Wijk bij Duurstede. Hij is druk doende om een zg. ‘Broodfonds’ op te richten voor ZZP’ers in de regio Wijk bij Duurstede en gemeente Heuvelrug. Voor dit initiatief zoekt hij mede-ondernemers die hierin willen participeren. Hij vertelt meer over wat het Broodfonds precies inhoudt.

“Het broodfonds wordt gevormd door groep ondernemers die elkaar financieel ondersteunt wanneer een van hen langer ziek is. Er bestaan wel collectieve voorzieningen op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekering maar de kosten hiervan zijn voor menig ZZP’er schrikbarend hoog”, laat hij weten. Zelf is hij al enige jaren lid van een Broodfonds, maar hij vindt het hoog tijd dat er zo’n voorziening gerealiseerd wordt in de eigen regio. Wat is een Broodfons precies? Antonio: ,,Broodfondsen bestaan sinds 2006. Inmiddels zijn er 622 groepen die samen dik 28.000 ondernemers organiseren. Zo’n groep bestaat uit 20-50 ondernemers. Iedereen spaart een vast bedrag per maand op een eigen rekening en als iemand langer dan een maand ziek is, draagt iedereen uit die spaarpot een financieel steentje bij. Als zieke ontvang je tussen de € 750 en € 2500 netto per maand. De hoogte van de schenking is vooraf afgesproken. Indien nodig kun je tot maximaal 2 jaar hulp krijgen. In je eentje krijg je zoiets nooit voor elkaar. En de coronapandemie onderstreept maar weer eens dat je er verstandig aan doet om iets geregeld te hebben bij ziekte.” 
[INZICHTELIJK]
Over het Broodfonds in zijn algemeenheid merkt Antonio op dat dit betaalbaar is, kleinschalig en transparant. ,,Behalve dat het Broodfonds over het algemeen goedkoper is dan de bestaande arbeidsongeschiktheidsverzeringen is het ook zo dat je inzicht hebt in je mede-ondernemers die zijn toegetreden. De regeling steekt eenvoudig in elkaar en de schenkingen zijn belastingvrij. Je spaart een bedrag van tussen de 33 en 115 Euro per maand en dat blijft gewoon je eigen geld tot er een schenking nodig is. Inmiddels bestaan Broodfondsen al zo’n 15 jaar en ze winnen aan populariteit. Vreemd genoeg blijken er nog veel ondernemers te zijn die deze voorziening niet kennen.”

[DOORPAKKEN] Ruim een jaar geleden ondernam Antonio het initiatief om een Broodfonds in de eigen regio op te zetten, maar dat strandde toen door de langdurige lockdowns. 
Maar op 8 februari is een groep geïnteresseerden bij elkaar geweest in restaurant-hotel Buitenlust in Amerongen. Om te kunnen starten, zijn er tenminste 20 ondernemers nodig die mee willen doen. Antonio is druk aan het werven. ,,Als het lukt om tenminste dat aantal bij elkaar te krijgen, dan is er op 8 maart om 19.30 uur een volgende bijeenkomst in Buitenlust, waar we dan meteen doorpakken met de oprichting”. Belangstellenden kunnen zich melden bij Antonio Brakenhoff via info@figaroantonio.nl  onder vermelding van broodfonds. Wie meer wil weten over broodfondsen, kan terecht op www.broodfonds.nl